Centralt beliggende lejemål på meget trafikeret indfaldsvej, som naturligt benyttes fra Koldings sydlige bydel. Lejemålet har tidligere bl.a. været anvendt som dagligvarebutik og har gode parkeringsforhold med ca. 40 p-pladser.

Stort og regulært butikslokale, med ca. 15 m god facade mod Haderslevvej. Butiksarealet er ca. 668 m² inkl. mindre kontor og indgangsparti. Lager/mandskabsfaciliteter på 252 m² er placeret bagest i forlængelse af butik. I forbindelse med vareleveringen er der 43 m² halvtag.

Lejemålet er velegnet til lidt mere pladskrævende udvalgsvarer, elektronik, synligt salgskontor, spisested, galleri mm.

Se beliggenhed: Google Maps